A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Profil kandydata na kierowcę. Nauka Jazdy CENTRUM, Ośrodek Szkolenia Motorowego w Żywcu. Kursy na prawo jazdy, szkolenia kierowców
Nauka Jazdy


34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 6
sobota
20 lipca 2024
Nasze SOCIAL MEDIA
Dołącz do naszego zespołu na facebooku i instagramie, obserwuj co u nas słychać, a na koniec pochwal się w #centrumzdanegoprawka!
Nasz Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty!

Profil kandydata na kierowcę

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. W Żywcu Wydział Komunikacji znajduję się przy Alei Wolności 2 („pod pomnikiem”).

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełnia w Ośrodku Szkolenia Kierowców-Centrum lub na miejscu w Starostwie),
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia - dot. kat. AM, A1, A2, B1, B, T. Kursy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,
  3. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem (znajomość nr pesel),
  4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dot. kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E),
  6. Kolorową, aktualną fotografię 3,5 x 4,5cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, widoczny lewy półprofil z lewym uchem,
  7. Kserokopię prawa jazdy – jeżeli wnioskodawca już je posiada,
  8. Kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  9. Kserokopię karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
  10. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie (odpłatne 17zł)

Starostwo w ciągu ok. 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli kandydatowi na kierowcę indywidualny numer (PKK), do którego dostęp będzie miała wybrana przez kursanta szkoła jazdy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Po uzyskaniu numeru PKK zapraszamy do naszego ośrodka w celu rozpoczęcia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Zgoda rodziców

Web Template created using Cool Template