Nauka Jazdy


34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 64
niedziela
5 grudnia 2021
Nasz Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty!

Zapisy na kurs

Zapisu na kurs można dokonać telefonicznie, osobiście w godzinach otwarcia biura ośrodka lub poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Kategoria pr. jazdy:
Nazwisko:
Imię:
Telefon:
Pesel:
Adres zamieszkania:
Kod miejscowości:
Miejscowość:
Ulica i nr domu:


Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do zapisania na kurs nauki jazdy - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku z późniejszymi zmianami).

Web Template created using Cool Template