A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Wymagania. Nauka Jazdy CENTRUM, Ośrodek Szkolenia Motorowego w Żywcu. Kursy na prawo jazdy, szkolenia kierowców
Nauka Jazdy


34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 6
sobota
20 lipca 2024
Nasze SOCIAL MEDIA
Dołącz do naszego zespołu na facebooku i instagramie, obserwuj co u nas słychać, a na koniec pochwal się w #centrumzdanegoprawka!
Nasz Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty!

Wymagania

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 1. Kategoria AM:
  • czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h),
  • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
 2. Kategoria A1:
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.
 3. Kategoria A2:
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.
 4. Kategoria A:
  • pozwala na poruszanie się wszystkimi rodzajami motocykli.
 5. Kategoria B1:
  • czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
   • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
   • w przypadku przewozu osób 400 kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 6. Kategoria B:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
  • prawo jazdy kat. B z kodem 96 uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • po 3 latach posiadania prawa jazdy kategorii B kierowcy są uprawnieni do kierowania dowolnym motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg.
 7. Kategoria C1:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 8. Kategoria C:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 9. Kategoria D1:
  • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  • zespołem pojazdów złożonym z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 10. Kategoria D:
  • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 11. Kategoria T:
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 12. Kategoria B+E, C+E lub D+E
  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; (konieczna jest pisemna zgoda rodziców)
 2. 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T; (konieczna jest pisemna zgoda rodziców)
 3. 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 4. 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
 7. 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9.
Web Template created using Cool Template